Beiskolázási információk

Végleges felvételi jegyzék a 2023-24. tanév meghirdetett tanulmányterületeire

Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2023/2024- tanévre vonatkozóan

A SZÜLŐ TEENDŐI

• Az e-Ügyintézés felületén 2023. június 14. és 2023. június 21. közötti időszakban lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
• A szülők/törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.
• A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő/törvényes képviselő magával tudja vinni a középfokú intézménybe.

TEENDŐK A BEIRATKOZÁS NAPJAIN

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján 2023. június 21-23. között zajlik a középfokú iskolákban a beiratkozás.
A szülők/törvényes képviselők az intézmény honlapján tájékozódhatnak a pontos időpontról, feltételekről, lehetőségekről.

Intézményünkbe a beiratkozás:
2023.06.22 10:00-14:00 5.b és 9.b osztály
2023.06.23 9:00-13:00 9.ny osztály

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!

Beíratkozás – szülői tájékoztató segédlet, útmutató

Beíratkozás: 2023. április 20-21.

A gombokra kattintva elérhető a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozást támogató, az előzetes jelentkezéshez is kapcsolódó szülői tájékoztató segédletet, illetve a beiskolázási modul felhasználói útmutatója.

Hirdetmény

a 2023/2024 tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

Nyitva van az aranykapu!

Sok szeretettel várjuk a leendő elsős gyerekekeket és szüleiket programsorozatunk 4. alkalmára:

Március 23. 16:30 – 17:30

Játékos matematika, szorobán és anyanyelv foglalkozásokra

Felvételi ideiglenes rangsor a 2023-24-es tanévre

Kedves Szülők, diákok! Az alábbi gombokra kattintva érhető el tagozatonként az ideiglenes rangsor.

Az Érdi Tankerületi Központ által meghatározott 2023/2024-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok az alábbi gombra kattintva elérhetőek.

Szóbeli felvételi beszélgetés

Kedves Szülők, diákok! Az alábbi gombokra kattintva érhetők el a szóbeli felvételi beszélgetések beosztása.

NYITVA VAN AZ ARANYKAPU…

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium megnyitja kapuit a leendő elsősök és szüleik előtt.

2023. február 09. 16:30
FARSANGI FORGATAG
Leendő tanító nénik bemutatkozása
Farsangi kézműveskedés, táncos bemutató.

2023. február 23. 16:30
PERDÜLJ, FORDULJ…
Néptánc, népi hangszerek, népi játékok.

2023. március 09. 16:30
BÁB, ANGOL, ROBOTIKA: ismerkedés Zümivel.

2023. március 23. 16:30
VÁR A TUDÁS VÁRA
Játékos anyanyelv, matematika, szorobán.

Tájékoztató a nyolc évfolyamos gimnáziumba és a gimnázium 9. évfolyamra történő beiskolázás 2023. évi központi írásbeli felvételi vizsgáiról (4. évfolyam, 8. évfolyam)

A központi írásbeli vizsga:
Ideje: 2023. január 21., szombat 10:00 óra
Pótnap: 2023. január 31., kedd 14:00 óra
Helye: Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Százhalombatta, Szent István tér 1.

Ha a gyermek a vizsga előtt lebetegszik, kérjük előre jelezni a távol maradását! A pótnapra orvosi igazolással kérjük jelentkezni. (titkarsag@aranybatta.hu)

Az írásbeli felvételi vizsgára a tanulók hozzák magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványukat: diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

A vizsga előtti tájékoztatót 9:30-tól a tanulók a teremben hallgatják meg. A vizsgára 9:15-re kell megérkezni intézményünkbe. Az iskolában csak a felvételizők tartózkodhatnak.

Angol nyelvi szóbeli felvételi témakörök 0005 tagozatra jelentkezők számára

A témakörök az alábbi gombra kattintva érhetők el.

Tájékoztató az általános iskoláknak a középfokú felvételi eljárással összefüggő teendőkről (Oktatási Hivatal)

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a 2023/2024. tanévre

4. osztályos tanulók részére

0001 tagozat kód: nyolc évfolyamos tantervű gimnáziumi osztály

Az 5-8.évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk az angol nyelvet, matematikát.
A 9-12.évfolyamon emeltszintű biológia vagy emelt óraszámú informatika-matematikai csoportokat indítunk.

Tehetséges sportolók gimnáziumi képzését támogatjuk. 

Felvételi eljárási rend ütemezése:

2022.12.02.a tanulók jelentkezése az írásbeli vizsgákra az egységes követelmények szerint írásbeli vizsgát szervező gimnáziumba (Ügyfélkapun keresztül is lehetséges)
2023.01.21. 10:00 írásbeli felvételi vizsgák a gimnáziumokban
2023.01.31. 14:00pótló írásbeli felvételi vizsga
2023.02.10.az írásbelit szervező gimnázium értesíti a tanulókat az írásbeli eredményéről (értékelő lapok átvétele az írásbeli vizsga helyszínén)
2023.02.22.a Jelentkezési lap továbbítása a középfokú iskolának, a Tanulói adatlap az Oktatási Hivatalnak (a tanuló közvetlenül is megküldheti a kétféle lapot)
2023.03.6-7. szóbeli meghallgatás (beosztás az iskola honlapján, egyéni értesítés nincs)
2023.03.17.jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala
2023.03.21-22.tanulói adatlapok módosításának lehetősége
2023.04.28.a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

Felvételi beszámítás aránya:

50% – központi írásbeli vizsga (matematika, magyar)
25% – 3. év végi és 4. félévi tanulmányi eredmény (magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv, természetismeret)
25%– szóbeli meghallgatás eredménye (matematika, magyar)

Egyéb fontos információk:

r

a jelentkezési laphoz központi értékelő lap fénymásolatának csatolása kötelező

r

a tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók esetén szülői kérvényt és szakvéleményt csatolni kell a jelentkezési laphoz

r

SNI tanulókat nem áll módunkban fogadni

r

a felvételire személyazonosításra hozza magával a diákigazolványát

r

a felvételire hozzon magával körzőt, vonalzót, tollat (számológép nem használható!)

r

a szóbeli vizsgára hozza magával az e-napló osztályozó napló, valamint a bejegyzések, beírások oldalának kivonatát.

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÁST tartunk

2022. október 19-én 8 órai kezdettel. 

Helye: táncterem

NYÍLT ÓRÁKAT szervezünk

2022. október 19-én az 5.b osztályban 9.00 órától. Ezek a honlapon olvashatók.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Százhalombatta, 2022. szeptember 23.

dr.  Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

8. osztályos tanulók részére

0002 tagozat kód:          emelt óraszámú informatika-matematika csoport
0003 tagozat kód:          emelt szintű biológia csoport

Elsősorban azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik kedvet és érdeklődést tanúsítanak az informatika és matematika, vagy a biológia iránt.

A nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozatunk 9.b osztályába becsatlakozó tanulóknak ½ osztálynak emelt óraszámú informatika és matematika, ½ osztálynak emeltszintű biológia képzést biztosítunk.

Tanulóink első idegen nyelvként angolt tanulnak középhaladó szintről, második idegen nyelvként kezdő olasz és kezdő német nyelvek közül választhatnak.

Intézményünk felvállalja a kiemelten tehetséges sportolók gimnáziumi képzését egyéni sportszerződés lehetőségével.

A felvételi eljárás szabályai:

  1. tanulmányi eredmény – 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi tanulmányi eredmény átlaga (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika tantárgyakból).
  2. központilag kiadott egységes kompetenciaalapú írásbeli vizsga eredménye (magyar és matematika)

Felvételi beszámítás aránya:

50% – központi (matematika, magyar)
50% – 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény

0004 tagozat kód:        kezdő angol nyelvi előkészítő csoport
0005 tagozat kód:        haladó angol nyelvi előkészítő csoport

Elsősorban azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik nagy kedvet és érdeklődést tanúsítanak az idegen nyelvek iránt. Az általános iskolai alapozó angol nyelvtudásra épül a gimnázium angol nyelvi tananyaga.

Heti 16 óra angol, 3 óra német vagy francia nyelv és 4 óra informatika oktatást biztosítunk. A fennmaradó óraszámban matematikából, magyar nyelv és irodalomból szinten tartást valamint testnevelést és társastáncot tanítunk.

9.a osztálytól rendszerben emelt szintű idegen nyelvi képzést biztosítunk.

Cél: emelt szintű idegen nyelv érettségi és nyelvvizsgák megszerzése.

Intézményünk felvállalja a kiemelten tehetséges sportolók gimnáziumi képzését (sportszerződés).

A felvételi eljárás szabályai:

  1. 0004-0005 tagozaton tanulmányi eredmény – 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi tanulmányi eredmény átlaga (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika tantárgyakból).
  2. 0004-005 tagozaton az idegen nyelv 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi érdemjegyek átlaga súlyozottan (kétszeresen) beszámítva.
  3. 0004-0005 tagozaton központilag kiadott egységes kompetenciaalapú írásbeli vizsga eredménye (magyar és matematika)
  4. 0005 tagozaton szóbeli felvételi angol nyelvből

Felvételi beszámítás aránya a 0004 tagozaton

50% – központi (matematika, magyar)
50% – 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény

Felvételi beszámítás aránya a 0005 tagozaton

50% – központi (matematika, magyar)
25% – 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény
25% – szóbeli felvételi (angol)

Felvételi eljárási rend ütemezése:

2022.12.02.a tanulók jelentkezése az írásbeli vizsgákra az egységes követelmények szerint írásbeli vizsgát szervező gimnáziumba (Ügyfélkapun keresztül is lehetséges)
2023.01.21. 10:00 írásbeli felvételi vizsgák a gimnáziumokban
2023.01.31. 14:00pótló írásbeli felvételi vizsga
2023.02.10.az írásbelit szervező gimnázium értesíti a tanulókat az írásbeli eredményéről (értékelő lapok átvétele az írásbeli vizsga helyszínén)
2023.02.22.a Jelentkezési lap továbbítása a középfokú iskolának, a Tanulói adatlap az Oktatási Hivatalnak (a tanuló közvetlenül is megküldheti a kétféle lapot)
2023.03.6-7. szóbeli meghallgatás (beosztás az iskola honlapján, egyéni értesítés nincs)
2023.03.17.jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala
2023.03.21-22.tanulói adatlapok módosításának lehetősége
2023.04.28.a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

Egyéb fontos információk:

r

a jelentkezési laphoz központi értékelő lap fénymásolatának csatolása kötelező

r

a tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók esetén szülői kérvényt és szakvéleményt csatolni kell a jelentkezési laphoz

r

SNI tanulókat nem áll módunkban fogadni

r

a felvételire személyazonosításra hozza magával a diákigazolványát

r

a felvételire hozzon magával körzőt, vonalzót, tollat (számológép nem használható!)

r

a szóbeli vizsgára hozza magával az e-napló osztályozó napló, valamint a bejegyzések, beírások oldalának kivonatát.

Az érdeklődő szülőket, tanulókat szeretettel várjuk

2022. október 12-én szerdán

  • Nyílt napunkra gimnáziumunkba.
  • Szülői tájékoztató 8.00 órától, majd nyílt órák megtekintésének lehetősége.
  • A nyílt órák részletes programja iskolánk honlapján olvasható.

A felvételivel kapcsolatos további tájékoztatás kapható Horváthné dr. Hidegh Anikó intézményvezetőtől és Adorjánné Káldi Boglárka intézményvezető helyettestől. (Telefon:  06-23-355-013)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Százhalombatta, 2022. szeptember 23.

dr.  Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

Tájékoztatjuk, hogy a 2022/2023. tanév középfokú felvételi eljárásával kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapjának – www.oktatas.hu – jobb oldalán látható KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS felirat alatt, A középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az intézmények számára készített tájékoztató anyagokat a tanév folyamán a Középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjtemény Tájékoztató intézményeknek felirata alatt hozzuk nyilvánosságra.

Nyílt napok – beiskolázás

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, tanulókat október 19-én szerdán

 gimnáziumunk (leendő 5. b osztály) nyílt napjára!

0001 tagozatra jelentkezőknek

IdőpontTartalom/helyszínPedagógus
8:00 – 8:45Szülői tájékoztató
fsz. tornaterem
dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető
Szabó Orsolya osztályfőnök
9:00 – 9:20matematika 5.b osztály
124. terem
Baloghné Solti Gyöngyi
9:00 – 9:20olasz nyelv 9.b osztály
221. terem
Szabó Orsolya
9:25 – 9:45 magyar irodalom 5.b osztály
124. terem
Kovács József Péterné

Az első emeleti folyosón az 5.b osztály kiállítást rendezett be az Egri csillagok című témához kapcsolódó munkáikból.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, tanulókat 2022. október 12-én szerdán

 gimnáziumunk (leendő 9. b és 9.Ny osztály) nyílt napjára!

Szeretettel várjuk nyílt napunkon az érdeklődő diákjainkat, vendégeinket. A szülői tájékoztatóra és az “Ahogy mi látjuk… ” című programjainkra nem, de a tanórákra regisztrálni szükséges.
IdőpontTartalom/helyszínPedagógus
8:00 – 8:45Szülői tájékoztató
fsz. tornaterem
dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető
Kiss Éva osztályfőnök
Alföldi Angéla osztályfőnök
9:00 – 9:45„Ahogy mi látjuk…” tájékoztató diáknyelven
fsz. tornaterem
Diákönkormányzat
10:00 – 10:20 angol dráma 9.ny osztály kezdő csoport
táncterem
Alföldi Angéla
10:00 – 10:20angol kurzus 9.ny haladó csoport
217. terem
Szabóné Jassó Ágnes
10:00 – 10:20digitális kultúra 10.b osztály
105. terem
Valkainé Major Gabriella
10:25 – 10:45német nyelv 9.a csoport
216. terem
Milek -Mosonyi Edit
10:25 – 10:45matematika 8. b osztály
219. terem
Kiss Éva
10:25 – 10:45francia nyelv 11.a osztály
220 terem
Alföldi Angéla
11:00 – 12:00biológia boncolási gyakorlat 10.b
214. terem
dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó