Digitális kultúra az alsó tagozaton

Digitális kultúra az alsó tagozaton

Az Arany János Iskolában egyedülálló módon mindkét elsős évfolyamunkon oktatjuk a digitális kultúra tantárgyat bontott csoportokban, az emelt informatika óraszámú osztályainkban 3. évfolyamtól pedig emelt óraszámban. Az emelt óraszámú informatikai osztályunkba várunk minden olyan kisgyermeket, aki nyitott a területtel való ismerkedésre, később pedig a programozás rejtélyeire. A gyerekek nagyon élvezik, hogy játékos feladatokon keresztül sajátítják el a billentyűzet-, és egérhasználatot. Megismerkednek a digitális környezettel, egyszerű, készségfejlesztő szoftverekkel, oktatóprogramokkal. Szinte az összes tantárgy integrálható a digitális kultúra tantárgykörébe.

A robotika bevezetése már 1. osztályban megkezdődik. BeeBot (Zümi) padlórobot használatával gyakorolják az irányokat, elsajátítják a programozás alapismereteit. Zümi rendkívül hatékony a problémamegoldás, és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére. Artec robotikakészletünkkel tanulják meg a robotépítés és programozás alapos elsajátítását. Ugyancsak nagy kedvenc a gyerekek körében a Micro:bit, egy gyufásdoboz méretű programozható ledpanel, mellyel különböző alkalmazásokat tudnak készíteni a gyerekek, életkori sajátosságaikhoz mérten. 

Bánfalvi Éva
Arany János általános Iskola és Gimnázium
intézményvezető helyettes

Nyílt Napok az Arany János Gimnáziumban

Nyílt Napok az Arany János Gimnáziumban

Ismét eljött az ősz, a beiskolázások kezdete. A tovább tanuló kis-és nagydiákoknak ez az időszak a tájékozódásról szól. Ebben szeretnénk segíteni a hagyományainknak megfelelően gimnáziumi nyílt napok szervezésével. Intézményünkben már 30. éve működik a gimnáziumi tagozat, így kellő szakmai és szervezési tapasztalattal fogadjuk az érdeklődőket. Ebben a tanévben október közepén nyitjuk ki kapuinkat és kínálunk betekintést a gimnázium életébe. Két korosztály számára az alábbi lehetőségeket kínáljuk.

Az általános iskolák 4. osztályosai jelentkezhetnek a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünkre (0001). Ebben a képzési formában a tanulók a gimnáziumi képzés megalapozása mellett emelt szintű angol nyelvi képzésben részesülnek (heti 5 óra). A matematikát emelt óraszámban oktatjuk. A felvételt nyert tanulók számára egyenes út biztosított az érettségiig. Kiemelkedő eredményű sportolók képzését továbbra is támogatjuk.

A jelenlegi 8. osztályosok számára többféle lehetőséget ajánlunk a gimnáziumba belépni szándékozóknak. Választhatják az informatika-matematika emelt óraszámú képzést (0002) azok, akik az általános iskolában is eredményesen tanulták és szeretik ezeket a tantárgyakat, illetve szeretnének elmélyülni középiskolai tanulmányaik alatt a robotika, a programozás rejtelmeiben. A biológia emelt szintű képzést (0003) azoknak javasoljuk, akik később a biológiával, természettudományokkal kapcsolatos területen szeretnének továbbtanulni vagy érdekli őket a környezetvédelem, fenntarthatóság.  Második idegen nyelvként választhatóan a német vagy az olasz nyelvet kínáljuk mindkét területen.

A nyelveket kedvelő nyolcadikosoknak javasoljuk gimnáziumunk idegen nyelvi profiljait. Az angol nyelvi előkészítő képzéssel induló osztályunk kezdő szintű (0004) és haladó szintű (0005) angol nyelvtudású diákokat is vár, hiszen a heti 16 óra angol nyelvi képzés bontott csoportban mindenkinek lehetőséget ad a nyelv maximális elsajátítására, az emelt szintű érettségire történő felkészülésre, nyelvvizsgák megszerzésére. Ennek a képzésnek a másik előnye az emelt óraszámú informatikai oktatás (heti 4 óra), ami a sikeres ECDL vizsgára történő felkészülést biztosítja. A NYEK-es tanulók második idegen nyelvként a francia vagy német nyelvet választhatják. A gimnázium további négy évében emelt szintű idegen nyelvoktatásban részesülnek a diákok a választott nyelvekből.

2022. október 12-én a nyolcadik osztályosok, október 19-én a negyedikesek számára nyitjuk ki iskolánk kapuit és várjuk az érdeklődőket. Mindkét napon reggel 8.00 órától szülői tájékoztatást tartunk, majd 9.00 órától gimnáziumi képzésünkbe nyerhetnek betekintést az érdeklődők, részben nyílt órákon részben a diákok beszámolóin keresztül. Jelentkezési lehetőség regisztrációval az iskola honlapján áll rendelkezésre október 7-étől.

A gimnáziumi osztályokba történő bekerülés feltételei, valamint a felvételi eljárás rendje részletesen megtalálható honlapunkon (aranybatta.hu), de telefonos vagy e-mailben történő érdeklődésre is szívesen válaszolunk (06 23 355 013). Honlapunkon a gimnázium életéből is láthatnak részleteket.

A januári (2023. január 21.) központi felvételi dolgozat megírására iskolánk is kijelölt intézmény, tehát várjuk a jelentkezőket a központi felvételi dolgozat megírására magyarból és matematikából.

Szeretettel várunk minden 4. és 8. osztályos tanulót és a kedves szülőket Nyílt Napjainkra.

Horváthné dr. Hidegh Anikó, intézményvezető

Nyílt napok

Nyílt napok

Tisztelt Érdeklődők!
Tisztelt Szülők!
Kedves leendő diákjaink!

Iskolánk nyílt napjai a következő időpontokban várhatóak:

9. osztály 2022.10.12. 8 óra
5. osztály 2022.10.19. 8 óra

További részleteket hamarosan olvashatnak honlapunkon.