Az Arany János Iskolában egyedülálló módon mindkét elsős évfolyamunkon oktatjuk a digitális kultúra tantárgyat bontott csoportokban, az emelt informatika óraszámú osztályainkban 3. évfolyamtól pedig emelt óraszámban. Az emelt óraszámú informatikai osztályunkba várunk minden olyan kisgyermeket, aki nyitott a területtel való ismerkedésre, később pedig a programozás rejtélyeire. A gyerekek nagyon élvezik, hogy játékos feladatokon keresztül sajátítják el a billentyűzet-, és egérhasználatot. Megismerkednek a digitális környezettel, egyszerű, készségfejlesztő szoftverekkel, oktatóprogramokkal. Szinte az összes tantárgy integrálható a digitális kultúra tantárgykörébe.

A robotika bevezetése már 1. osztályban megkezdődik. BeeBot (Zümi) padlórobot használatával gyakorolják az irányokat, elsajátítják a programozás alapismereteit. Zümi rendkívül hatékony a problémamegoldás, és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére. Artec robotikakészletünkkel tanulják meg a robotépítés és programozás alapos elsajátítását. Ugyancsak nagy kedvenc a gyerekek körében a Micro:bit, egy gyufásdoboz méretű programozható ledpanel, mellyel különböző alkalmazásokat tudnak készíteni a gyerekek, életkori sajátosságaikhoz mérten. 

Bánfalvi Éva
Arany János általános Iskola és Gimnázium
intézményvezető helyettes