Gratulálunk! dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó, iskolánk intézményvezetője, Pro Urbe díjat vehetett át a városi ünnepségen.

Ma neki szólt a taps. Valaki azt mondta, hogy a taps egy kollektív kézfogás, az elismerésé….

A Pro Urbe díj jelentése a városért. Egy kitüntető cím, amelyet egy-egy település adományoz évente azoknak a személyeknek vagy közösségeknek, akik vagy amelyek több éven keresztül kifejtett munkásságukkal, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a művészetek területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében, illetve akik a település értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint az adott település kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Nagyon büszkék vagyunk és kívánunk jó egészséget a további munkájához.

Szeretettel:

a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium dolgozói és diákjai