Aranykapu Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Alapítvány

ADÓSZÁMUNK: 18692536-1-13
Számlaszám:11742135-20082398-00000000

Aranykapu alapítvány

Alapítványunkat 2001 júniusában alapította egy, az Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónk szülője. Kuratórium, mely szülőkből és pedagógusokból áll, kilenctagú és mindenkor a diákok érdekeit szem előtt tartva, átgondoltan hozza döntéseit.

Az alapítvány közhasznú szervezet, melynek céljai a következők:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Kiemelt célja a diákok képességének fejlesztését célzó programok pénzügyi fedezetének biztosítása a társadalom- és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, informatika területén.
 • Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Törekszik a népi hagyományok ápolására, a szép magyar beszéd és a zenei kultúra fejlesztésére.
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése

2004 óta érkezik hozzánk az Intézményünk tanulóinak szülei által az Alapítvány működésére felajánlott SZJA  1%-a, mely az Alapítvány költségvetésének jelentős részét képezi.

Rendszeresen támogatott célok (programok) a következők:

 • a hátrányos helyzetű tanulók osztálykirándulása
 • iskolai rendezvények
 • gyermekek szabadidős tevékenységének,  színház-, múzeumlátogatás
 • a diákok különböző eredményeinek jutalmazása (tanév végi jutalomkönyvek vásárlása, Aranykapu Díj)
 • hátrányos helyzetű tehetséges tanulók sokrétű támogatása
 • a tanítást segítő programok megvalósulása (rendhagyó tanítási-, technika órák anyagköltsége finanszírozása)
 • hátrányos helyzetű tanulók táborozása
 • családi problémákkal küzdő, szociálisan rászorulónak minősülő tanulók segítése

Arany Kapu Díj

Az Aranykapu Alapítvány Kuratóriuma 2007. júniusában alapította az Aranykapu Díjat.

Célunk ezzel támogatni, céljai elérésében segíteni az iskola eredményeiben, mindennapi életében példaértékű szerepet vállaló diákot.

A korábbi években egy, a 2016/2017-es tanévtől kezdődően pedig maximum két kiemelkedő teljesítményt nyújtott 11. évfolyamos diákok kaphatja a díjat, amely Aranykapu plakettet, emléklapot és pénzjutalmat foglal magába.

Díj elnyerésének feltétele többek között a példamutató magatartás, kiemelkedő kulturális tevékenység és/vagy tanulmányi/sporteredmény, valamely szakterületen elért kimagasló eredmény és kiváló közösségi munka, az Intézmény közössége részére, az Intézmény érdekében  nyújtott elkötelezett magatartás/tevékenység.

A 2016/17-es tanévben hat pályázat érkezett, aminek nagyon örültünk! A választás nem volt könnyű.

Díjazottak

2008    Sebestyén Gabriella
2009    Somogyi Dóra
2010    Krisztics Lilla
2011    Gyömre Rebeka
2012    Szécsi Péter
2013    Csizmarik Dávid
2014    Piros György Bence
2015    Márkus László
2016    Rosta Boglárka
2017    Kecskés Laura, Vencz Tímea
2018    Kis Őzike, Soós Fanni
2019    Harcsa Lívia, Szegletes Fruzsina
2020   Kalászi Dániel, Kővári György
2021   Olasz Bence, Benedik Balázs
2022  Dobai Ádám, Kovács Viktor
2023 
Auer Aisa Laura, Almássy Szonja Lilla

A 2024. évben a megrendezett alapítványi bál tervezett időpontja: 2024. 02.10.

Helyszín: Szekeres József Rendezvényközpont

2007. februárjától kezdődően, minden évben rendezünk a Szülői Munkaközösséggel közösen ún. jótékonysági alapítványi, bált.
2007. júniusában alapítottuk az Aranykapu Díjat, melyben 11. osztályos tanuló(k) pályázati kiírás szerint  részesülhet.

Az iskolaudvar fejlesztését is felvállaltuk, amely egy hosszú távú program. Már bővült az iskolaudvar játékparkja, és a gumilappal borított terület is, mely a diákok változatos udvari tevékenységé, illetőleg egyidejűleg a tevékenység biztonságát is szolgálja. Vásároltunk két fedett kerti pavilont asztallal és padokkal, ahol a diákok tanulni és beszélgetni is tudnak, az Intézmény tanulóinak egymás közötti szociális életének fellendítésére. Célunk a jövőre nézve is az Iskola udvarának további  fejlesztése, amihez kitartóan keressük a pályázati lehetőségeket, mint az Alapítvány bevételi forrásai közül az SZJA 1%-os felajánlások mellett másik alapvető bevételi lehetőséget.

Az alapítvány kuratóriuma

Támogatóink

DÖK, SZMK, Szülők, Önkormányzat