DÖK – Diákönkormányzat

Százhalombattai Arany János Általános Iskola Diákönkormányzata

Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Emellett azonban fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége is. 

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új, sokszínű feladatok, célok kitűzésével tervezzük. 

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, diákönkormányzati jogokat. 

A tanulók javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. Diákgyűléseket tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a diáktanács munkájáról, az éves programról. 

Céljaink

A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.

Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnöki munkacsoportot .

Az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítása érdekében aktív segítői vagyunk az eseményeknek. Együttműködésünk akkor lesz sikeres, ha a környezetvédelmi, takarítási, egészséges életmódra nevelő rendezvényeken minél több diák vesz részt.

Célunk az alsó, felső és gimnázium tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek és témahetek programjainak közös tervezése.

Működési területeink, feladataink:

A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az iskolaközösségben. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornái: 

R

az iskola aulájában és folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése

R

a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával 

R

rendszeres jelenlét a különböző kommunikációs csatornákon (facebook, instagram, tik-tok, youtube, diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai életről, élménybeszámolók) 

A társadalmilag hasznos munkák irányítása:

R

papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal

R

hasznos elem és PET palack gyűjtése ÖKO programhoz kapcsolódóan

R

SULIZSÁK évente kétszer ősszel és tavasszal 

Kulturális rendezvények segítése:

R

iskolai ünnepélyek, megemlékezések 

R

rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése

R

Diáknap 

R

Farsang 

R

Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel 

R

Sportrendezvények

Diák tanácstagok: 

 A Diákönkormányzat VT tagjai minden év szeptemberében újra választára kerülnek, ahogy a DÖK segítő tanár is. Diákelnök, Titkár, DÖK tagok, Diákönkormányzatot segítő tanár.  

 Az iskola legfrissebb hírei nyomon követhetők az alábbi  média kommunikációs oldalainkon!