Bemutatkozik a gimnáziumi tagozat

Gimnáziumi igazgatóhelyettes: Adorjánné Káldi Boglárka

Iskolánk életében az 1992-93-as tanév nagy változás kezdetét jelentette: ekkor történt meg a nyolc évfolyamos gimnázium első, „kísérleti” osztályának indítása. Az osztályba a kis negyedikesek komoly felvételi szűrés során kerültek be. A minisztérium és a fenntartó a ’93-’94-es tanévtől engedélyezte hivatalosan is az intézményünknek a nyolcosztályos gimnázium felmenő rendszerben történő kiépítését. Az osztályok szinte természetes módon nőttek ki a megfelelő alapokat nyújtó alsó tagozatos ÉKP-s osztályok folytatásaként, de egyre több becsatlakozó érkezett a város több iskolájából, sőt a szomszédos településekről is. Mindez köszönhető volt a gimnáziumi tagozat kiemelkedő színvonalú képzési stratégiáinak: a szaktanárokat az akkori iskolavezetés tudatosan iskolázta be egyetemi végzettséget nyújtó többéves továbbképzésekre, a szaktanárok pedig, friss tudásukat kamatoztatták a diákok képzése területén. Természetesen ezzel az általános iskolai oktatás színvonala is emelkedett.

A gimnázium alsó szakaszában (5-8. évf.) kiemelten kezeljük az angol nyelv és a matematika oktatását. A többi tantárgynál a tananyag mélységében kapnak nagyobb betekintést diákjaink.
A 2013/14-es tanévtől új helyi tantervvel, tantárgyi struktúrával oktatjuk diákjainkat.

Az első érettségi megszervezésére 2000-ben került sor. Az akkori osztályt Szűcs István tanár úr vezette nyolc éven keresztül, egészen a felnőtté válásuk kapujáig. Majd a további évfolyamokat Csécsey Károlyné (2001), Horváthné dr. Hidegh Anikó (2002), Kocsis Sándorné (2003) tanárnők vezették. Mindannyian 4,00 körüli érettségi átlageredményekkel fejezve be tanulmányaikat. A gimnáziumi oktatás kínálatának kiszélesítése érdekében 2000-ben a 9. osztályba jelentkező diákok számára már emelt szintű angol nyelvi oktatást hirdettünk meg. Nagy hangsúlyt fektettünk a második idegen nyelv oktatására (latin, német, olasz, francia). Így a 2004-ben Kovácsné Erney Andrea vezetésével érettségiző osztályban már több diáknak 11-12. osztályban sikeres középfokú „C” típusú nyelvvizsgája volt egy ill. két nyelvből.

A gimnáziumban oktató pedagógusok még színesebbé és színvonalasabbá szerették volna tenni a jelentkező igényekkel párhuzamosan az oktatást, így a 2001-ben 9. osztályba lépő diákok számára emelt szintű természettudományos oktatást hirdettünk. A megoldás kivitelezését – fenntartói segítség híján – egy osztályon belüli csoportbontással oldotta meg az iskolavezetés.

Közben országos oktatási reformokat éltünk át: NAT, kerettanterv, az OKÉV új képességmérései, európai szintű mérések (PISA, PEARL…), NEO-NAT és végül 2005-ben a bevezetésre kerülő kétszintű érettségi. A 2005-ben érettségiző, Holobrádi Endréné által vezetett osztály „birkózott meg” az összes újfajta mérési módszer, a próba érettségi és az első kétszintű érettségi bizonytalanságaival és nehézségeivel. Mindezen nehézségek ellenére szép érettségi eredmény született közép- és emelt szinten is.

2006-ban Sonn Valéria tanárnő érettségiző osztályának csak egy kicsit lett egyszerűbb, mivel már sejteni lehetett a közép- és emelt szintű érettségi választásának tétjét. Az osztatlan képzésű egyetemekre való bejutáshoz mindenféleképpen jól sikerült emelt szintű érettségire volt szükség. Az osztályból többen előrehozott érettségit tettek idegen nyelvből a középfokú, „C” típusú nyelvvizsga megszerzése révén.

2007-ben Mester Emilné tanárnő, végzős osztálylétszámából, már 53%-ban tettek sikeres előrehozott érettségit angol, földrajz és testnevelés tantárgyakból. Az érettségire jelentkezéskor fontos kérdés volt: egy nagyon jól sikerült középszint, vagy egy kevésbé jól sikerült emelt szint? A továbbtanulási arány azt mutatja, hogy jól választottak a diákok, hiszen a 30 főből 24-en felvételt nyertek a felsőfokú intézményekbe, reméljük, szépen megállják helyüket. Ebben a tanévben, az iskola életében először, sikerült négy diáknak felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerezni angol nyelvből. Az alsóbb évfolyamokból is egyre többen voltak – vannak, akik középfokú nyelvvizsga bizonyítványt szereztek angol, német és francia nyelvből.

A 2008-ban ballagókat Donászy Judit tanárnő vezette nyolc éven keresztül. Tanítványi szintén éltek az előrehozott érettségi előnyeivel. Ez az évfolyam élte meg a felvételi pontszámítás 200 pontról 480 pontra való emelését. A humánusabb, „tanulóbarátabb” változást pozitívan tükrözi a felsőfokú intézményekbe felvettek aránya, hiszen a 30 fős osztályból 27-en kezdhették meg tanulmányaikat a jól megválasztott egyetemeken és főiskolákon.

A 2009-ben érettségizett osztálynak Tima Emese tanárnő volt az osztályfőnöke. A nyolc éven át tapasztalt lelkiismeretes, sokoldalú tevékenységük, a tanuláshoz való alázatuk mind az érettségi eredményeiben, mind a felvételi arányokban szépen tükröződnek.

A 2010-ben végzett osztályt Csapó Andrea tanárnő ballagtatta. A tanulók az előrehozott középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákon közel 80%-os eredményt értek el, ami dicséretet érdemel. Az osztályból 3 tanuló büszkélkedhet felsőfokú angol nyelvvizsgával. Az iskola és a város történetében először az OKTV országos döntőjében 2 lányunk is kiemelkedő helyezést ért el olasz és rajz – vizuális kultúra tantárgyakból. Büszkék vagyunk az elért eredményekre és a továbbtanulási arányokra!

2011-ben, a végzős osztályt Farkasfalvi-Ugron Gyula tanár úr búcsúztatta. Az osztályból többen tettek 86%-os előrehozott érettségi vizsgát, angol, fizika, földrajz, olasz, informatika, és testnevelés tantárgyakból. A diákok fele megszerezte a középfokú angol nyelvvizsgát, emellett a német és olasz nyelvből is többen kapták a kezükbe a nyelvvizsga-bizonyítványukat. Szívesen emlékezünk vissza az osztály zenei és sportteljesítményeire, és az iskola közösségének – DÖK – szervezett programjaira. A 80% körüli érettségi eredmények tükrében, hasonlóan büszkélkedhetünk a felsőfokú intézményekbe való bejutásukkal.

2012-ben a nyolc évfolyamos gimnáziumunk végzős osztályát Holobrádi Endréné vezette. A tagozat életében Zsuzsa néni az, aki már másodszor tűzhetett szalagot az almamátert elhagyni készülő diákokra. A közösség nagyon színes egyénekből állt, akik az iskola életében is felejthetetlen programokat, műsorokat hoztak létre. Köszönjük! Az osztály előrehozott érettségi vizsgája angol nyelvből kiemelkedő volt. A külső szabályozók változása, az államilag finanszírozott férőhelyek számának csökkentése miatt nagyon sokan tettek emeltszintű érettségi vizsgát különböző tantárgyakból. A plusz pontokkal bebiztosították helyüket a megálmodott felsőfokú oktatási intézményekben. Bízunk benne, hogy derekasan helytállnak.

2013-ban a végzősök osztályfőnöke Alföldi Angéla tanárnő volt. Az osztályba sikeres sportolók, zenészek, táncosok és “tudósjelöltek” jártak. Az iskola közösségi életében aktívan részt vettek. Háromszor sikerült elnyerniük a Fordított nap diákigazgatói státuszát, és a diákok nagy örömére a rendhagyó programokat professzionálisan megszervezték és levezették. A tanuláshoz való pozitív hozzáállásukat, az érettségi vizsga eredmények és a felvételi arányok is hűen tükrözik.

Az idei tanévben Sonn Valéria tanárnő fogja búcsúztatni diákjait az Almamáterből. Az osztály tanulói több tantárgyi területen értek el megyei-országos szintű kiemelkedő eredményeket. Emellett több ízben, professzionális módon szerepeltek a különböző iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken.
A Diákönkormányzat vezetését 3 évig ebből az osztályból képviselték. Az előrehozott érettségi vizsgán nagyon szép eredményt értek el.

Gimnáziumunk tagozatán a 2007/2008-as tanévben „új csillag” született. A fenntartó engedélyével elindíthattuk az angol nyelvi előkészítő osztályunkat, Szabóné Jassó Ágnes osztályfőnök vezetésével. 2012-ben 5. év után ballagtak el intézményünkből. Új profilunk első végzős osztályaként közösen jártuk végig az előttünk álló feladatokat. Érettségi és felvételi eredményeik alapján büszkék lehetünk rájuk.

A 2008/2009-es tanévtől Borsa Zsuzsanna tanárnő látta el lelkiismeretesen osztályfőnöki feladatait, majd 2013-ban ballagtatta osztályát. A közösségben nagyon sok zenész volt, felejthetetlen koncertekkel, műsorokkal. Az iskola történetében az első lányzenekar is ebből az osztályból alakult. A továbbtanulási statisztika alapján osztatlan és osztott képzésre is bekerültek a tanulók, de az osztály 50%-a a felső -és középfokú OKJ-s képzést választotta.

2009/2010-es tanévben Szakács Gizella, 2010 /11-es tanévben Boros Beáta, 2011/12-es tanévben Donászy Judit, 2012/13-as tanévben Tima Emese tanárnők irányításával fejezték be az évet az „angol nyelvi előkészítő”-s osztályok. Az idei tanévben ismét Szabóné Jassó Ágnes vezeti a 9. Ny osztályt, módosított helyi tantervvel .

A diákok heti 16/3 órában, bontott csoportban, 3-4 angol – és 1-1 német- és franciatanár segítségével tanulják a nyelveket. Kiemelt óraszámot kapott az informatika (5). Ezen kívül retorikával, tanulásmódszertannal, társastánccal ismerkedhetnek meg a tanulók. Az év zárásaként a NYEK-es diákok angol nyelvű dráma bemutatásával és a társastáncban tanultakkal kedveskedhetnek szüleiknek, társaiknak, és a meghívott vendégeknek. Az előző hat színdarab bemutatásakor nagy sikert arattak, amit Szakács Gizella, Alföldi Angéla (dráma) és Bokodi Erika (tánc) tanárnőknek is köszönhetünk.

Az angol nyelvi felkészítést felvállaló nyelvi előkészítővel induló képzés a 9-12. évfolyamon emelt szintű nyelvoktatással folytatódik. Az angol nyelv mellett a második idegen nyelv (német, olasz, francia) óraszáma is 5 órára emelkedik, így diákjaink lehetőséget kapnak két idegen nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga letételéhez vagy a nyelvvizsgák megszerzéséhez. A nyelvi osztály beindításával igényként merült fel a nyolcosztályos gimnázium profilváltása. A tantestület döntése alapján a nyolcosztályos gimnázium felső szakaszában a természettudományos csoport mellett az emelt óraszámú informatika-matematika képzésre váltanánk, melynek bevezetésére 2014/2015-ös tanévben kerül sor.

1998 óta szervezünk „kis-érettségi”-t, ami a 10-11. osztályosok megmérettetése: az előző évek tananyagából vizsgáznak az érettségihez hasonlóan írásban és szóban. A legnagyobb próba azonban az érettségi, ami az egész intézmény életére kihat május elejétől június közepéig, azaz a tanév végéig.

A magas szintű oktatást segítik a nyelvi táborok, a természettudományi terepgyakorlatok, a színház- és múzeumlátogatások, a rendkívüli órák, a környezetvédelmi rendezvények, melyek mind a hatékonyabb gyakorlati ismeretszerzést célozzák meg. Büszkék vagyunk arra, hogy gimnáziumunk kezdeményezésével indult az Országos Középiskolai Környezetvédelmi Pályázat, melynek sikerét intézményünk rendezésével, a díjátadó ünnepséget követő Környezetvédelmi Konferencia koronázza.

A 2012/13-as tanévtől diákjaink lelkesen végzik a közösségi szolgálatot, melynek teljesítését az első három évben ajánljuk.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására. Az iskolai sportkörök, sportrendezvények, a téli és nyári sporttáborok és az Egészséghét programjaival segítjük a szabadidő hasznos eltöltését, preventív ismereteket nyújtunk. Alkalmanként túrákra várjuk a természetet kedvelő diákokat és pedagógusokat. Intézményünk évek óta felvállalja a tehetséges sportolók gimnáziumi képzését. A sportszerződések megkötésével segíteni próbáljuk tanítványainkat a tanulási folyamatban.

Az évek múlásával természetesen egyre több program, rendezvény teszi változatosabbá a tagozat diákjainak életét, melyek ma már hagyományokká nőtték ki magukat. Ilyen a tanévek elején szervezett Gólyatábor, a Gólyanap, a legrangosabb és legszínvonalasabb iskolai rendezvények egyike a Szalagavató, az 5 éve az újjáélesztett Diákparlament. Igen nagy sikert arat a „Diák-igazgató választás” és a Fordított nap, a 12 órás kultúr- és sportéjszaka, a Retro és Karácsony Party, Farsang, a tanév végén pedig, a végzős osztályok ballagása. Büszkék vagyunk arra, hogy a gimnáziumi tagozat hírneve egyre jobb, amit a felvételire jelentkezők aránya is mutat, mind a képzés elején, mind a kilencedik osztályba csatlakozók részéről.

Gimnáziumunk immár három éve fogad külföldi cserediákokat. Érkeztek Japánból (1 fő), Németországból (4 fő) és az Amerikai Egyesült Államokból (3 fő). Számukra egyedi órarendet biztosítunk, különös tekintettel a magyar nyelv elsajátítását segítő órákra. Gimnazistáink is egyre többen élnek a pályázati lehetőségekkel, hogy egy tanéven keresztül más országok nemzeti kultúráját és nyelvét elsajátítsák. Négy diákunk az USA-ban, két tanulónk Japánban, egy tanulónk Argentínában tanult. Lehetőségünk szerint EU-s pályázattal alkalmazunk idegen nyelvű tanárasszisztenseket. Az idegen nyelvű kollegák segítségével – immár több alkalommal -két éven keresztül a Comenius program keretén belül eljuthattak tanítványaink Litvániába, Spanyolországba, Görögországba, Lengyelországba, Finnországba, Szlovákiába és Törökországba is. A két nyertes Comenius pályázaton dolgozhatnak diákjaink, így újabb lehetőségek nyílnak az európai országokba látogatni, kultúrájukat közelebbről megismerni. Az idei tanévben mindkét projekttalálkozó Százhalombattán is megrendezésre kerül. Mindezeket a sikereket köszönöm lelkes, ötletekben gazdag, magas színvonalon dolgozó kollégáimnak, az aktív és segítőkész szülőknek, és természetesen a megvalósításhoz nélkülözhetetlen kedves tanítványainknak.

Az OKTV-n és más tanulmányi versenyen egyre több diákunk, egyre több tantárgyban méri össze tudását. Dicsekedhetünk az egyre nagyobb számban sikeresen letett ECDL vizsgák arányával.
Szeretettel várjuk mindazon 4. és 8. osztályos tanulókat, akiknek felkeltette érdeklődését gimnáziumunk története, és kedvet éreznek az „Aranyban” tanulni.