Iskolánk egyik legrégibb hagyománya a minden tanév végén megrendezett Arany Gála. Ezen a rendezvényen az adott tanév legtehetségesebb diákjai lépnek színpadra, akik versenyeken, más műsorszámokban már bizonyítottak, vagy éppen erre az alkalomra tanultak meg valami új produkciót.

Az idei tanévben is megrendeztük intézményi szinten a legnagyobb rendezvényünket, ahol a 6 évestől a 19 évesig minden korú és tehetségű gyermek felléphetett a kétórás műsor keretében.

A műsorszámokat évek óta drámaszakköröseink kis összekötő jelenetei színesítik, amelyek az iskolánk hétköznapjairól, örömeinkről, nehézségeinkről szólnak, persze vidám parodisztikus elemekkel bőven fűszerezve. Az idei produkciók között hallottunk kacajra fakasztó verset, prózát az anya-lánya-telefonkapcsolatról, palackpostát egy kisfiú betegágyából, ékes apanyelvünk elme-és nyelvtörő gondolatairól. Komolyabb stílusban végzős diákunk szerepelt,  József Attila: Óda című csodálatos költeményét úgy mondta el, hogy hatására a zsúfolásig telt színházteremben hihetetlen csend támadt, még a légyzümmögését is lehetett volna hallani. Ének-zenei produkciókban is bővelkedtünk: vidám, andalító és elgondolkodtató stílusban és szövegezéssel, több osztályszintű és egyéni produkció kápráztatta el a közönséget az alsó, SNI, felső és gimnáziumi tagozatból. Természetesen a vidám, ritmusos táncos produkciók sem maradhattak ki a Gála repertoárjából, ahol szinte a közönség is járta a táncot a székeken ülve.

Azt gondolom, hogy a tehetségek nem minden esetben mutatkoznak meg. Ezért minél több tudomány-, művészeti vagy sport terület virtuális ajtaját kell kinyitnunk ahhoz, hogy a diákok is kinyíljanak, kibontakozhassanak. Ehhez az iskolának biztosítania kell a sokszínű képzés mellett (pl. Zsolnai-program, ének-zene, emelt szintű gimnáziumi oktatási formák) a még sokszínűbb délutáni tevékenységek kínálatát. Úgy érzem ez a mi iskolánkban lehetővé válik, és amely tanulóban bármely-típusú tehetségnek a csírája él, lehetőséget kap a kibontakozásra. Természetesen ehhez a tevékenységhez jól képzett, elhivatott, kreatív, lelkes, innovatív nevelőtestületre van szükség. Az Arany Iskolában ilyen pedagógus közösséget van szerencsém vezetni. Tehetséges diákjainkkal együtt elért eredményeikre büszke vagyok! Köszönetemet fejezem ki minden kollégámnak, akik a tehetségek felfedezésével, azok gondozásával, kis aranyrögeink fényesítésével foglalkoznak a napi teendőik mellett, csupán hivatástudatból. És köszönöm minden kis- és nagy-diákunk munkáját, szorgalmát!

Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető