Tehetségpont – Robotika

Robotika szakkör az Informatikával a tehetségeskért Alapítvány támogatásával az NTP-KNI-19-0022 tehetséggondozó programban az “Aranyos” diákok és pedagógusok közreműködésével

C1; D4; A10; H6 – Ki érti ezt?
Minden olyan „Aranyos” kisdiák megérti és használja ezeket a kódokat, akinek lehetősége volt részt venni az Informatikával a Tehetségekért Alapítványszakkörén a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban.

Bár a tanulók különböző osztályokból és évfolyamokból érkeztek a foglalkozásokra, gyorsan elsajátították azt a közös nyelvet, amellyel életre keltették Zümit, a padlórobotot.
Az irányok készségszintű használata, a síkból a térbe történő átkódolás elsajátítása után, egyre bonyolultabb algoritmusokkal dolgoztak a gyerekek. Több megoldást kerestek (…és találtak!) egy problémára, egyénileg és párosan vagy csoportosan jutottak el a kijelölt célokig. Munka közben a magukkal hozott tudásanygot és képességet magasabb szintre emelték, alkotó gondolkodássá változtatták.

A közös kirándulások során mindenki bizonyságot szerzett arról, hogy az elsajátított elméleti tudásnak nagy hasznát vehetik a mindennapi életben. A csoport vezetőiként, a foglalkozások vezetőiként bízunk abban, hogy a magasabb szintű gondolkodás, a kreativitás és az alkotó problémamegoldás elkísérik diákjainkat és hasznukra lesznek felsőbb évfolyamokban és a hétköznapjaikban is. Tanulóink nevében is köszönjük, hogy rész vehettünk ezen a programsorozaton!

Horváthné Vályi Mónika – Minárovits Gáborné
szakkörvezetők

Alsós robotika szakkör